GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen “GDPR”)

 

Definice pojmů jako “provozovatel serveru”, “uživatel serveru” a další se nacházejí v provozních podmínkách serveru:
http://www.laskajelaska.com/paticka/provozni-podminky

 

Informace o uživatelích služeb serveru jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatel serveru je registrovaným správcem osobních údajů, registrační číslo subjektu: 00032893. Detailní údaje registrace je možné zobrazit na následujícím odkazu na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů:
https://forms.uoou.cz/regReport.aspx?job=2&id=46055

Účelem zpracování osobních údajů je provoz internetového seznamovacího serveru.

Kategorie osobních údajů, které jsou provozovatelem serveru zpracovávány, jsou následující:

 • adresní a identifikační údaje (emailová adresa, IP adresa, přihlašovací jméno a heslo)
 • popisné údaje
 • jiné údaje
 • citlivé údaje (o sexuálním životě / sexuální orientaci)

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny:

 • jiní příjemci: ostatní uživatelé seznamovacího serveru mají přístup k některým osobním údajům ostatních uživatelů (jiní příjemci nemají přístup k údajům o emailové adrese, IP adrese či přihlašovacím heslu)

Provozovatel serveru využívá veškeré osobní údaje získané od uživatelů serveru výhradně pro vnitřní účely serveru a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje uživatelů serveru jsou zpracovávány po dobu, po kterou mají svůj profil na serveru. Smazáním profilu uživatele dojde k nevratnému smazání jeho osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů serveru jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jaká práva mohou uživatelé serveru uplatnit?

 • právo na uplatnění nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (v tomto případě je uživatel serveru povinen smazat svůj profil na serveru, čímž budou veškeré jeho osobní údaje automaticky smazány z databáze provozovatele serveru - návod na smazání profilu je zde)
 • právo na přístup k informaci o osobních údajích
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů (v tomto případě je uživatel serveru povinen smazat svůj profil na serveru, čímž budou veškeré jeho osobní údaje automaticky smazány z databáze provozovatele serveru - návod na smazání profilu je zde)
 • právo na omezení rozsahu zpracovávaných dat
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (v tomto případě je uživatel serveru povinen smazat svůj profil na serveru, čímž budou veškeré jeho osobní údaje automaticky smazány z databáze provozovatele serveru - návod na smazání profilu je zde)
 • právo na stížnost u příslušného dozorovacího orgánu

Pro jakékoliv záležitosti s uplatněním práv uživatelů serveru v oblasti zpracování osobních údajů je jim k dispozici emailová adresa GDPR(zavináč)laskajelaska.com

Uživatel bere na vědomí, že veškerá data, která uvede na svém profilu včetně fotografií, budou veřejně přístupná všem uživatelům internetu. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv důsledky této skutečnosti. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho z výše uvedeného vyplývajících.


Uživatel uděluje Správci souhlas s tím, že na profilu Uživatele bude zveřejněn údaj o sexuální orientaci Uživatele. Uživatel potvrzuje, že tento údaj poskytl Správci dobrovolně.


Podmínkou pro vstup či využití služeb serveru je souhlas uživatele s GDPR. Uživatel, který před zveřejněním těchto GDPR přistoupil k předchozím platným GDPR a nadále se s odvoláním na výše uvedené GDPR přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným GDPR. Uživatel je povinen se sám (aniž by ho k tomu Správce serveru jakkoliv vyzýval) pravidelně obeznamovat s aktuálními GDPR.


Uživatel serveru svým souhlasem s GDPR souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem serveru.

Přistoupením k GDPR uživatel služeb serveru přistupuje k těmto GDPR a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Uživatel služeb serveru souhlasem s těmito GDPR výslovně prohlašuje, že je osobou starší 16 let.


Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci, aby byla chráněna či bráněna práva Správce, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto serveru.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto GDPR. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění GDPR. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění GDPR.


Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami GDPR. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami GDPR bez výhrad souhlasí.


Tyto GDPR nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.V Praze dne 23. 5. 2018

Správce serveru

 

 

 

 

Vstoupil/a:

laska je laska.com

Seznamka, chat, pokec, láska

 • je bezplatný seznamovací server
 • s intuitivním ovládáním
 • s rychlými zprávami (chat)
 • fotky, video a články k profilu
 • Láskostroj! 
 • s možností vlastního seznamu oblíbených
 • s rychlým a podrobným vyhledáváním
 • s testy osobnosti
 • se sympatickými lidmi, kteří už nechtějí být sami...

Jste tady poprvé?

Prohlídka webu

Fotografer

Dnes je 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch. 0 lidí je on-line, 23183 reg. uživatelů

TOPlist